Aftale grundlag

 
Alle projekter sker i et tæt samarbejde med præcist beskrevne skæringsflader og forventninger til afgørende punkter.
Større projekter kræver et detaljeret pro­jektoplæg (behov, krav, ønsker, funktionssammenhænge, produktionstider, bud­get, tidsplan mm.) som kan laves til aftalt honorar, der modregnes ved projektstart.

Honorar - fleksibel aftale

  • Forbrugt tid og materialer
  • Fast pris
  • Prisramme
  • À conto betalinger
  • Loyalitetsprocent
  • Projektoplæg indgår
  • Abonnement
  • Print 3D
  • Evt. andet


  • Aftalen skal sikre en ønsket kvalitet i le­ve­ran­cen og to tilfredse parter.